แนะนำตัวอย่างของเล่นเสริมทักษะในแต่ละด้านของเด็ก

เด็กจะได้รับประโยชน์และความสนุกจากของเล่นได้ อันดับแรกของเล่นต้องมีความเหมาะสมกับเด็กในวัยนั้นๆ ก่อน และเลือกประเภทของเล่นให้ถูกกับวัตถุประสงค์ อย่างเช่นการที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่สมบูรณ์ได้นั้น ของเล่นก็ต้องเป็น ของเล่นเสริมทักษะ เท่านั้น จึงจะทำให้เด็กได้ประโยชน์ดังกล่าว 

ซึ่งการเลือกของเล่นที่ใช้ในการเสริมทักษะ ไม่ใช่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ได้ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อของเล่นชิ้นไหนก็ตาม พ่อแม่ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเลือกของเล่นเสียก่อน มาดูกันว่าวิธีการเลือกของเล่นสำหรับเสริมทักษะนั้น มีวิธีการเลือกอย่างไรบ้าง เราก็รวบรวมไอเดียในการเลือกมาไว้ให้ทุกท่านได้ดู ณ ที่นี่แล้ว 

ของเล่นที่ควรให้เด็กได้เล่น 

1.ของเล่นเสริมจินตนาการ 

จากงานวัยพบว่า วัยเด็กเป็นวัยที่จินตนาการโลดแล่น และกว้างไกลที่สุด เพราะยังไม่มีข้อมูลอะไรมาจำกัดหรือว่าปิดกั้นจินตนาการนั้นไว้ ดังนั้นหากพ่อแม่รู้จักการส่งเสริมด้านจินตนาการของเด็ก จะทำให้เด็กได้มีทักษะเกี่ยวกับการใช้จินตนาการที่ดีขึ้น สำหรับตัวอย่างของของเล่นประเภทนี้ได้แก 

  • อุปกรณ์วาดเขียน เพื่อให้เด็กได้แสดงทักษะในการวาดภาพ ตามแบบที่ตัวเองถนัดโดยที่ไม่ต้องไปจำกัดว่าต้องเป็นภาพอะไร 
  • ตัวต่อ เป็นของเล่นที่จะทำให้เด็กได้ใช้จินตนาการในการหาคำตอบ การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้อีกต่างหาก 

2.ของเล่นที่กระตุ้นให้มีการโต้ตอบกัน 

การฝึกให้เด็กรู้จักการโต้ตอบ จะมีประโยชน์ในการสร้างให้เด็กมีทักษะในการเข้าสังคมกับคนอื่น เพราะฉะนั้นการฝึกให้เด็กรู้จักการโต้ตอบตั้งแต่ยังเล็ก จะช่วยให้เด็กได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น โดยเริ่มจากพ่อแม่เป็นอันดับแรก  

  • โดยการโต้ตอบควรฝึกให้เด็กรู้จักการเลือกใช้คำที่เหมาะสม สุภาพ และสิ่งนี้ก็จะติดตัวเด็กตลอดไป จนเมื่อโตเป็นวัยรุ่น ทักษะเหล่านี้ก็จะยังติดตัวอยู่เช่นเดิม  ของเล่นที่เหมาะสมกับทักษะในด้านนี้คือ 
  • ของเล่นที่เล่นกันหลายคน เช่น การทำกิจกรรมด้วยการสร้างตัวต่อ หรือทำโมเดลร่วมกัน  
  • ของเล่นจำลอง เช่น ของเล่นทีเป็นบทบาทสมมติ 

3.ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 

การเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำตั้งแต่หลังคลอดเลย เพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของเด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ และของเล่นที่เหมาะกับการเสริมพัฒนาการด้านนี้คือ 

  • ลูกบอล ให้เด็กได้วิ่งเล่น หรือว่าขว้างปา เป็นการออกกำลังอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย 
  • จักรยาน จะช่วยให้เด็กมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรง ฝึกการทรงตัว แต่การเล่นจักรยานต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ด้วย 
  • การทำกิจกรรม การทำกิจกรรมนอกบ้านเช่นการวิ่งเล่น การปลูกต้นไม้เล็กๆ น้อยๆ ก็จะช่วยให้เด็กได้ออกกำลังเช่นกันในการหยิบจับสิ่งต่างๆ 

จะเห็นว่าในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก จะต้องใช้ ของเล่นเสริมทักษะ ให้ครบทุกด้าน เพื่อเด็กจะได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ และเพื่อให้พ่อแม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกของเล่นให้มากขึ้น ควรหาข้อมูลหรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญก่อนจะดีที่สุด